Esittelyssä Leppävaaran asumisyksikkö

18.03.2022

Suoja-Pirtti ry:n ylläpitämässä päihteettömässä Leppävaaran asumispalveluyksikössä on 28 asukaspaikkaa. Yksikkö sijaitsee kerrostalon kahdessa ylimmäisessä kerroksessa Sellon kauppakeskusta vastapäätä.

Asiakkaat ovat helsinkiläisiä asunnottomia, päihdetaustaisia, palveluasumisesta hyötyviä henkilöitä. Asumispalveluyksikköön ohjaudutaan pääsääntöisesti päihdepoliklinikoiden kautta.

Ennen asumisen alkua kartoitetaan tuentarve ja pohditaan, vastaako yksikkö asiakkaan tuen tarpeita. Asumispalveluyksikössä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitaja/tiimivastaava, laitoshuoltaja ja keittiötyöntekijä sekä yksikönpäällikkö. Työtä tehdään kolmessa vuorossa myös viikonloppuisin. Henkilökuntaa on siis paikalla 24/7.

Asukkailla on nimetyt työntekijät, joiden kanssa tavataan säännöllisesti. Tapaamisilla kartoitetaan tuen tarpeet ja pyritään tukemaan asumisen toteutumisessa onnistuneesti yksilölliset tarpeet huomioiden.

Omaohjaaja tapaamisten lisäksi yksikössä järjestetään ryhmätoimintaa, kuten toiminnallisia- ja psykososiaalisia teemaryhmiä. Yksikössä järjestetään arki aamuisin aamuviritys ja viikoittain pidetään yhteisökokous.