Luottokelpoisuuteen liittyvillä muutoksilla helpotusta velallisen arkeen?

30.12.2022

Vuodelle 2023 toteutetaan lakimuutoskokeilu, joka nostaa ulosoton kuukausittaisen suojaosuuden 700 eurosta reiluun 900 euroon. Käyttövarojen lisäämisellä halutaan tasata elinkustannusten nousun aiheuttamaa kulujen kasvua. Kokeilu saattaa vähentää velkaantumista, jos se ehkäisee tai vähentää päivittäisten kulujen kattamista uudella lainalla, mutta toisaalta velan takaisinmaksun kokonaisaika pitenee. Maksuaikojen piteneminen lisää myös velan korkokustannuksia. Suojaosuuden nousu saattaa johtaa jopa maksuhäiriömerkintään, jos velallinen todetaan maksukyvyttömäksi. Maksuhäiriömerkintä tulee nimittäin automaattisesti, jos varattomuuseste todetaan, eli jos suojaosuuden ylittävää ulosmitattavaa tuloa tai omaisuutta ei ole.

Maksuhäiriömerkintä poistuu nykyään kahden-kolmen vuoden sijaan kuukauden kuluessa velan maksamisesta, jolloin suoritetut velat eivät enää estä luottokelpoisuutta ja hankaloita näin jokapäiväistä elämää. Nopeammin poistuva merkintä saattaa kannustaa velan maksamiseen, mutta velattomuuteen perustuvien taloustaitojen omaksuminen ja velkaongelman hallintaan saaminen saattaa hankaloitua, jos uutta velkaa otetaan heti maksuhäiriömerkinnän poistuttua tai maksuhäiriömerkintää vältellään maksamalla velkaa velalla.

Takuusäätiön toimitusjohtaja Mika Pantzsar onkin huolissaan siitä, että syvemmin velkaantuneet henkilöt eriarvoistuvat yhä enemmän niistä, joille maksuhäiriömerkintä on lyhytaikainen harmi. Myös luotonmyöntäjien liiketoimintatavan muutoksilla on suuri vaikutus velkataakan kasaantumiseen. Keväällä 2024 käyttöönotettava viranomaisen ylläpitämä positiivinen luottotietorekisteri antaa velanantajille mahdollisuuden arvioida velanhakijan maksukykyä täsmällisemmin luotto- ja tulotietojen perusteella. Pantzar kuitenkin arvioi, että lakimuutoksen myötä lainaa aletaan markkinoida maksuhäiriömerkinnän estämiseksi, jolloin luotonmyöntämisen tapa muuttuu. Nähtäväksi jää, pystytäänkö velallisten aseman eriarvoistumista ja velkaantumista hillitsemään ajantasaisempaa tietoa tarjoamalla.

Lähteet:

Kääriäinen, J. 2022. Ulosotossa olevalle jää enemmän rahaa käteen ensi vuonna. www.yle.fi/a/74-20006379

Muilu, J. Maksu­häiriön tuhansilta poistaneessa laissa on sudenkuoppa. www.hs.fi/kotimaa/art-2000009247065.html