Vertaisohjaajan rooli hankkeessa

26.05.2023

Mikä on vertaisohjaajan rooli hankkeessa?

Olen ollut nyt neljä kuukautta vertaisohjaajan roolissa tässä hankkeessa ja ajattelin avata teille hieman vertaisuuden voimaa ja miten tässä hankkeessa vertaisuus ilmenee. Itse koen tärkeimmäksi vertaisuudessa sen ns. yhteisen kielen, mikä tulee vain oman kokemuksen kautta. Toipuvana addiktina tiedän mistä puhun, eikä se ole sellaista "täti neuvoo"-puhetta, missä ei ole mitään syvempää ymmärrystä asioista. Myös eräs Rukkilan asumisyhteisön asukas oli sitä mieltä, että vertaiselle on helpompi puhua sen takia, kun hän ymmärtää asioista.

Rukkilan asumisohjaaja koki vertaisen roolin päihdeongelmaisia kohdatessa olevan vertaansa vailla. Myös se miten olen osannut neuvoa asukkaita palveluihin ja esimerkiksi korvaushoito asioissa on sellaista, mihin ilman omaa kokemusta ei samallalailla pysty.

Päihdepuolen palveluverkosto onkin itselleni tuttu oman kokemuksen kautta ja tiedän mihin, sekä missä vaiheessa ihmisiä on hyvä ohjata. Olenkin käynyt Suoja-Pirtin asukkaiden kanssa esimerkiksi vertaistukiryhmissä ja Stop Huumeille ry:ssä tutustumassa. Ajattelen, että mukanani on helppo mennä tutustumaan eri paikkoihin, koska tunnen ihmisiä niistä, eikä tilanne todennäköisesti ole siksi niin kiusallinen. Toipumisessa on oma vahva yhteisönsä, jonka voimaa koitan avata asukkaille parhaani mukaan. Pitkän erillisyyden tunteen jälkeen ei ole helppo liittyä ihmisiin ja nähdä itseään osana jotain isompaa yhteisöä, vaan se on usein pitkä ja kivinen tie, jota omalta osaltani koitan siloittaa.

Hankkeessa vertaisen rooli näyttäytyy paljolti ruohonjuuritason työnä eli yhteyden ja luottamuksen luojana. Työ tällä saralla on monesti todella hidasta, mutta tämän neljän kuukauden aikana koen, että olen päässyt lähentymään monekin asukkaan kanssa ja käytännön juttuja on sitä myötä päästy tekemään myös. Odotan kesää ja toivon, että kesäkelit innostaisi asukkaita erilailla osallistumaan erilaisiin pieniin tapahtumiin, kuten piknikkiin tai kävelyihin ja saisin sitä kautta taas parempaa kontaktia.

Minulla on entuudestaan myös vuoden mittainen kokemus hanketyöstä ja pidän tästä joustavuudesta ja muuntautumiskyvystä, sekä vaihtelevuudesta. Hanketyössä pääsee myös kohtaamaan ihmisiä inhimillisemmällä tasolla ja se on itselleni tärkeä asia.

-Sanna-