Vertaisuus Työtä kohti -hankkeessa

29.04.2022

Hankkeessa koetaan, että vertaisohjaaja on oleellinen henkilö asiakkaiden motivoinnin ja toivon lisäämisen kannalta. Yhdistämällä työvalmennus, talous- ja velkaohjaus sekä vertaistyö, voidaan lisätä opiskelu- ja työelämävalmiuksia, muihin palveluihin kiinnittymistä sekä vahvistaa asukkaiden toimijuutta ja osallisuutta. Vertaisuus, vähäinen valta-asetelma ja kokemukset palvelujärjestelmän haasteista edistää kohderyhmän tavoittamista.

Vertaisohjaaja tukee asiakkaita koulu- ja työelämään siirtymisessä. Vertaisohjaaja luo uskoa muutokseen oman kokemuksensa avulla. Tavoitteena on pyrkiä löytämään työllisyyteen liittyviä estäviä tekijöitä ja pyrkiä poistamaan niitä.

Yhdistämällä työvalmennus, talous- ja velkaohjaus sekä vertaistyö, voidaan lisätä opiskelu- ja työelämävalmiuksia, muihin palveluihin kiinnittymistä sekä vahvistaa asukkaiden toimijuutta ja osallisuutta.

Vertaistuen avulla voidaan auttaa asiakkaita näkemään mahdollisuuksia talousvaikeuksista selviämiseen ja lisätä motivaatiota alkaa hoitamaan talouteen liittyviä asioita sekä lisätä luottamusta viranomaisia kohtaan. Työskentelyn tavoitteena on, että asukkaiden huoli ja toivottomuus talousasioiden suhteen vähenee.

Hankkeessa vertaisohjaajalle hakeudutaan ottamalla suoraan yhteyttä ja hankkeen työntekijöihin tai asumispalveluyksikön henkilökunnan kautta. Vertaisohjaaja on myös läsnä yksikössä arjessa ja hän voi lähteä tarpeen mukaan asiakkaiden kanssa palveluihin.

- Kimmo -