Esittelyssä Pelastusarmeijan Pitäjänmäen yksikkö

24.05.2022

Viime viikolla Työtä kohti -hanke on jalkautunut Pelastusarmeijan Pitäjänmäen yksikköön.

Suomen Pelastusarmeijan säätiön ylläpitämän Pitäjänmäen asumispalveluyksikön perustehtävänä on turvata pysyvän asumisen puitteet vaikeassa elämäntilanteessa oleville henkilöille, joilla asunnottomuus on pitkittynyt tai ollut toistuvaa.

Yksikkö sijaitsee nimensä mukaisesti Pitäjänmäessä. Vuonna 2011 avattu yksikkö toimii asunto ensin -mallin mukaan ja yksikköön hakeudutaan Helsingin kaupungin asumisen tuen, eli Astun kautta. Kaikille yksikön asukkaille tehdään palvelusuunnitelma, johon kirjataan asumisen tavoitteet ja asukkaan huomiot toimintakyvystä ja tuen tarpeesta. Suunnitelmia päivitetään vuosittain tai tarpeen mukaan.

Perustehtävänä on asunto ensin-mallin mukaan turvata asuminen haasteista huolimatta, mahdollistaa asukkaille perustarpeiden saavutettavuus sekä tukea ja ohjata asukkaita.

Kaikkiaan yksikön seitsemässä kerroksessa asuu 112 asukasta. Työntekijöitä on 27: asumisohjaajia, sosiaaliohjaajia, yksikön johtaja, asumisesta vastaava esihenkilö, fysioterapeutti, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, kolme työvalmentajaa, työtoiminnan koordinaattori ja kaksi avustajaa. Henkilökunnan perustehtävänä on asunto ensin- mallin mukaan turvata asuminen haasteista huolimatta, mahdollistaa asukkaille perustarpeiden saavutettavuus sekä tukea ja ohjata asukkaita.

Yksikkö tarjoaa monipuolista ja yhteisöllistä tekemistä esimerkiksi viikoittain erilaista ryhmätoimintaa. Yhteisöllisyys nähdään tärkeänä arvona yksikön toiminnassa. Talokokous, jossa asukkaat voivat tuoda omia huomioitaan esiin, pidetään kaksi kertaa kuukaudessa.

Asumispalveluyksikön päivittäinen toiminta pitää sisällään myös matalan kynnyksen työtoimintaa. Työtoiminnan päivät sisältävät erilaisia tehtäväkokonaisuuksia kuten: toimitilahuolto, ympäristötyö, keittiötoiminta, kierrätystoiminta, mediapaja ja kokoonpanotyöt. Työtoiminnan tehtävistä ja muista toiminnallisista rakenteista keskustellaan viikoittaisissa yhteisökokouksissa, joka kuuluu osana työtoiminta päivää. Työtoiminnasta maksetaan asukkaalle työosuusrahaa.