Hankkeesta

Kolmivuotisessa hankkeessa kehitetään ja toteutetaan asunnottomien asumispalveluyksiköiden asukkaille työ- ja opiskeluvalmiuksia edistävä jalkautuva työmalli. Työmallissa hyödynnetään velka- ja talousohjaamista, työvalmennusta sekä vertaistyötä. Nämä keinot yhdistämällä luodaan kotiin tuotava työmalli, joka lisää asukkaiden opiskelu- ja työelämävalmiuksia, palveluihin kiinnittymistä sekä vahvistaa asukkaiden toimijuutta ja osallisuutta. Hankkeen työntekijöiltä on mahdollista saada tukea työllistymiseen ja opiskeluun, taloudenhallintaan ja raha-asioiden hoitoon sekä asiointiapua virastoissa.

Keskeisiä hankkeen tavoitteita on asukkaiden työllistymisen esteiden vähentäminen, motivaation kasvaminen sekä työelämätaitojen lisääminen.

Hankkeen tuotoksena syntyy uudenlaisia keinoja sisältävä ohjekirja asumispalveluyksiköiden asukkaille suunnattuun työmalliin, jossa yhdistyy talous- ja velkaohjaus sekä työvalmennus. Ohjekirja soveltuu käytettäväksi esimerkiksi asumissosiaalityössä, asumispalveluyksiköissä sekä muissa kotiin vietävissä palveluissa.

Toimintaympäristöt

Rukkilan asumisyhteisö

Rukkilan asumisyhteisö on Suoja-Pirtti Ry:n tuetun asumisen yksikkö. Yksikössä on 21 asukaspaikkaa ja sijaitsee Malminkartanossa. Kohderyhmänä ovat helsinkiläiset pitkäaikaisasunnottomat nuoret aikuiset. Asumisyhteisössä toteutetaan tuetun asumisen mallia. Palvelu järjestetään asunto ensin -periaatteella.

Kotkankadun asumispalveluyksikkö

Suoja-Pirtti Ry:n Kotkankadun (huoltokodissa) asumispalveluyksikössä  (23 huonetta) sitoudutaan päihteettömyyteen yhteisökuntoutuksen periaatteita hyödyntäen ja kuntoutuiseen viikko-ohjelman mukaisesti. Viikko-ohjelma sisältää yksilö- ja ryhmätoimintoja. 

Kulosaaren asuinyhteisö

Kulosaaren asuinyhteisö on Helsingin kaupungin ylläpitämä asuinyhteisö. Asuinyhteisö tarjoaa asumispalveluita asunnottomille nuorille aikuisille, naisille sekä miehille. Asuinyhteisössä on 22 asuinpaikkaa. Toiminnan tarkoituksena on asukkaiden kuntoutuminen, kouluttautuminen tai työllistyminen. Tavoitteena on, että arkielämän hallinnan jälkeen asukkaat kykenisivät omatoimiseen ja itsenäisempään asumiseen.

Yhteistyökumppanit