Esittelyssä Rukkilan asumisyhteisö

07.02.2022

Työtä kohti -hanketta toteutetaan asunnottomien asumispalveluyksiköissä. Aluksi kartoitamme asiakkaita Suoja-Pirtti ry:n yksiköissä sekä Helsingin Kaupungin Kulosaaren asuinyhteisössä.

Suoja-Pirtti ry:n hallinnoima Rukkilan asumisyhteisö on 21-paikkainen tuetun asumisen yksikkö. Asumisyhteisö avattiin nykyisessä toiminnan muodossa huhtikuussa 2011. Yksikkö sijaitsee Helsingin Malminkartanossa, Omenatarhan välittömässä läheisyydessä.

Asumisyhteisöön ohjaudutaan Helsingin kaupungin Asumisen tuen arvioinnin kautta ja kohderyhmänä ovat helsinkiläiset pitkäaikaisasunnottomat nuoret aikuiset. Asuminen on tuettua asumista Asunto ensin -periaatteella ja asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Asukkaan kanssa tehdään yhdessä palvelusuunnitelma, jossa määritellään asukkaan tavoitteet ja tuen tarpeet. Tuen tavoitteena on mahdollistaa asukkaan edellytykset kehittää omaa elämänhallintaansa ja siirtymistä jatkossa kohti itsenäistä asumista. Yksikössä työskentelee moniammatillinen tiimi ja henkilökunta on paikalla vuorokauden ympäri.

Rukkilassa yhdistyy asukkaan oma koti ja yhteisöllisyys. Asukkaat osallistuvat henkilökunnan ohella talon asumisviihtyvyydestä huolehtimiseen. Rukkilan ydinpalveluihin kuuluu asumisen ohjaaminen ja tukeminen, palveluohjaus sekä toiminnallisuus ja yhteisöllisyys. Asumisyhteisössä on yhteisiä tiloja, kuten yhteiskeittiö, sauna, kuntosali ja oleskelutila. Rukkilassa järjestetään ryhmätoimintaa ja ohjaajien kanssa voi pelata vaikka Yatzia tai korttia.