Esittelyssä yhteistyökumppani Takuusäätiö 

18.02.2022

Takuusäätiö on voittoa tavoittelematon sosiaalialan järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee kotitalouksien talous- ja velkaongelmia. Takuusäätiö toimii valtakunnallisesti ja palvelumme ihmisille ovat maksuttomia.

Takuusäätiössä on yli 30 vuoden aikana kuultu asiakkaiden ja ammattilaisten kokemuksia talous- ja velkakysymysten keskellä. Takuusäätiön tavoitteena on ollut kehittyä ja paremmin vastata näihin kysymyksiin. Samalla Takuusäätiö pyrkii vaikuttamaan kuulemansa perusteella lainsäädäntöön ja muihin rakenteisiin, jotta ne tukisivat ihmisten mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan sekä välttää syviä velkaongelmia.


"Asiakkaan elämässä työ ja erityisesti sen puute muuttaa ihmisen taloudellista tilannetta ja vaikuttaa velkojen selvittelyyn oleellisella tavalla."


Miksi Takuusäätiö on mukana Työtä kohti -hankkeessa?

Työ, työllistyminen ja raha liittyvät olennaisesti toisiinsa. Kun raha-asiat otetaan puheeksi, kohdataan asiakkaan elämä, sen tilanteet, sosiaaliset suhteet ja omat valinnat tunteineen ja kiemuroineen. Asiakkaan elämässä työ ja erityisesti sen puute muuttaa ihmisen taloudellista tilannetta ja vaikuttaa velkojen selvittelyyn oleellisella tavalla. Arjen kysymykset haastavat selvittämään tukijärjestelmien kiemuroita ja velkoihin liittyvää lainsäädäntöä. Tarvitaan tietoa, rohkaisuja ja toivoa.

Takuusäätiö on yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa kehittänyt välineitä ja työtapoja, joiden avulla ammattilaiset voivat ottaa raha-asiat puheeksi sekä auttaa asiakkaitaan saamaan oman taloutensa haltuun. Takuusäätiössä on kehitetty erilaisia taloudenhallinnan välineitä, kuten laskureita, testejä ja pelejä, jotka innostavat ja helpottavat raha-asioiden hahmottamista ja ymmärrystä.

Yhteistyössä Suoja-Pirtti ry:n Työtä kohti -hankkeen kanssa toivomme löytävämme uusia tapoja, miten talousasioissa neuvonta vastaisi paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Tutustu Takuusäätiön toimintaan www.takuusaatio.fi

____________________
Yhteistyössä
Maria Rumpunen
Kehittämiskoordinaattori
Takuusäätiö