Taloustaidot Työtä kohti -hankkeessa

22.04.2022

Taloustaitojen lisäämisen tavoitteena on parantaa henkilöiden mahdollisuuksia taloudelliseen hyvinvointiin. Talousohjaamisella voi pyrkiä esimerkiksi siihen, että henkilö hallitsee arkipäivän talouden, kuten laskujen maksun. Ohjauksen tarkoituksena on löytää ratkaisuja asiakkaiden taloudellisiin kriiseihin ja ongelmiin.

Monet asumisyksikköjen asukkaat ovat ylivelkaantuneita ja heillä on maksuhäiriömerkintä. Taloudellisilla vaikeuksilla on monia vaikutuksia henkilön elämään. Maksuhäiriömerkintä voi estää esimerkiksi asunnon tai työpaikan saannin. Taloudelliset vaikeudet voivat olla monelle este hakeutua työhön.

Hankkeessa talousohjaamisella pyrimme lisäämään asukkaiden taloustaitoja. Hankkeen talousohjaukseen ohjaudutaan ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijöihin tai asumisyksiköiden ohjaajien kautta. Aloitamme työskentelyn asiakkaan kanssa kartoittamalla hänen talous- ja velkatilannetta sekä kykyä hoitaa raha-asioita. Pohdimme ylivelkaantumisen syitä ja millainen muutos on tarpeen ja onko muutos realistinen. Käymme asiakkaiden kanssa läpi vaihtoehtoja, miten asiakkaan tilanteessa on mahdollista edetä.

Uskomme, että asiakkaiden talous- ja velkatilanteen kartoittaminen ei ole turhaa ja se edes auttaa asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Yhteistyössä asumisyksiköiden henkilökunnan kanssa selvitämme, onko asiakkaalla tarvittavat etuudet haettu. Yhteistyön avulla asiakkaan tilannetta voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti ja puuttua syihin, jotka aiheuttavat tai ovat aiheuttanut ylivelkaantumista. Näin asiakkaalle saadaan pysyvä taloudellinen toimintakyky, kun taloudenhallinnan menettämisen syyt tiedetään ja niihin puututaan. Kokonaisvaltainen velkojen järjestely vaatii taloudenhallinnan menettämisen syiden ja velkaantumisen päättymistä.

Talouden suunnittelun kannalta on tärkeää tietää, mihin asiakas on velkaa ja kuinka paljon. Asiakkaiden velkatilanteita selvitämme mm. laskuista, maksuhuomautuksista, perintäkirjeistä, saldotodistuksista ja ulosoton listoista. Kun velkatilanne on selvä, kartoitamme asukkaiden kanssa velkojen järjestelykeinoja. Hankkeessa hyödynnetään yhteistyöverkostojen asiantuntemusta. Tärkeänä osana hankkeen talousohjaamista on palveluohjaus muihin talouspalveluihin, kuten talous- ja velkaneuvontaan tai Takuusäätiön palveluihin. Mikäli velkojen selvittäminen tai järjesteleminen ei ole ajankohtaista, teemme suunnitelman velkojen hoitamisesta tulevaisuuteen.

Osana työtä on väärien uskomuksien korjaaminen. Moni luulee, että töihin ei kannata mennä, sillä ulosotto vie kaikki rahat tai velat seuraavat henkilöä koko hänen elämänsä ajan. Moni myös kuvittelee velkojen määrän olevan todellisuutta suurempi. Korjaamme näitä vääriä uskomuksia ja luomme asiakkaille uskoa tulevaan.

Uskomme, että asiakkaiden talous- ja velkatilanteen kartoittaminen ei ole turhaa ja se edes auttaa asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

- Karissa -