Työvalmennus Työtä kohti -hankkeessa

08.04.2022

Työvalmentaja toimii asiantuntijana asiakkaan kuntoutus-, tuki ja ohjauspalveluissa. Työvalmentaja voi toimia esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen ohjaajana, työkokeilun ohjaajana, yksilövalmentajana, urasuunnittelijana, pajaohjaajana tai työtoiminnan ohjaajana. Toimintaympäristö voi olla yksityinen tai julkinen organisaatio, järjestö tai työpaja.Kuntoutuksen terminologiassa ja palveluvalikoimassa on myös työhönvalmentaja ja työhönvalmennuksen käsite. Työhönvalmennus on jossain määrin etäämpänä tavoitteena olevasta työpaikasta ja työtehtävästä eikä työhönvalmentaja suoranaisesti vastaa työnantajalle tuotannollisen tuloksen saavuttamisesta. Teoreettisesti perusteltavissa oleva ero työvalmennuksen ja työhönvalmennuksen välillä ei usein kuitenkaan toteudu käytännössä.

Työtä kohti- hankkeen asiakkaat ohjautuvat työvalmennukseen pääsääntöisesti ottamalla suoraan yhteyttä minuun, asumisyksiköiden ohjaajien kautta tai yksiköissä järjestettävien Popup-kahvien kautta. Aloitan asiakkaan kanssa työskentelyn pyytämällä häntä täyttämään asukaskyselyn. Kyselyssä kartoitetaan asiakkaan toimintakykyä, motivaatiota ja kiinnostuksen kohteita sekä työhistoriaa. Työskentely pohjautuu luottamukseen ja luottamusta rakennetaan asiakkaan kanssa pienin askelin.

Työskentely pohjautuu luottamukseen ja luottamusta rakennetaan pienin askelin.

Seuraavaksi selvitämme, onko asiakkaan työllisyyssuunnitelma ajantasainen ja otamme tarvittaessa asiakkaan kanssa yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon ja pyydämme päivitystä työllistymissuunnitelmaan. Kun työllistymissuunnitelma on kunnossa, voimme alkaa kartoittamaan asiakkaalle sopivinta vaihtoehtoa työllistymissuunnitelman pohjalta. Vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatukityö tai opiskelu.

Olen apuna ja tukena asiakkaan ansioluettelon ja hakemuksien laatimisessa sekä yhteydenotoissa työnantajiin ja oppilaitoksiin. Selvitän, missä kesken jääneet opinnot voisi suorittaa loppuun, milloin yhteishaku alkaa ja mistä saa tietoa pääsykokeista. Teen tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tietysti hankkeen projektivastaavan, vertaisohjaajan ja asumisyksiköiden henkilökunnan kanssa.

Kun olemme saaneet kartoitettua asiakkaalle sopivan työ- tai opiskelupaikan, lähden asiakkaan mukaan tutustumaan tulevaan työ- tai opiskelupaikkaan. Ensimmäiset askeleet kohti työelämään voivat olla pelottavia. Koen, että etenkin alkuvaiheessa asiakkaalle annettu tuki on hyvin tärkeää. Työvalmentajan työ on todellakin paljon muuta kuin työpaikkojen kartoittamista ja CV:n tekoa. Prosessin ajan on hyvä huomioida ihmisen kokonaisvaltainen tilanne.

Asiakkaan toiveista ja tilanteesta riippuen, olen mukana työhaastattelussa, tekemässä työsopimusta sekä käyn työn aloittamisen jälkeen kyselemässä kuulumisia työpaikalla. Laitan myös "hyvää työviikkoa" toivotuksia asiakkaille, jotta asiakas tuntisi ja kokisi, että olen edelleen taustalla mukana tsemppaamassa ja kuulolla.

Koen työvalmentajan työn hyvin merkitykselliseksi ja antoisaksi Työtä kohti -hankkeessa. Meillä on mahtava tiimi kasassa! Työpäiviin mahtuu monia onnistumisen ja ilon kokemuksia. Hienoimpia kokemuksia itselleni on tähän asti ollut, kun asiakas on loistanut työhaastattelussa, saanut työkokeilupaikan ja olemme yhdessä tuulettaneet onnistunutta hetkeä. Se hymy ja ilo minkä sain nähdä asiakkaan kasvoilla, on paras palkinto mitä työstä voi saada. Toivottavasti näitä hetkiä tulee lisää!

Jokainen työvalmentaja tekee työstään oman näköisensä. Itselleni tärkeintä on kuulla ja kuunnella asiakasta sekä olla asiakkaalle läsnä ja tukena jokaisessa vaiheessa kohti työtä tai koulua. Tärkeää on myös löytää ihmisen osaaminen, tuoda vahvuudet esiin sekä vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja toimijuutta.

- Anne -