Työvalmennus Pk-seudun asumispalveluyksiköissä

07.06.2022

Lähetimme toukokuussa kyselyn Pk-seudun asumisyksiköille, jossa selvitimme, miten työllisyyttä edistävät palvelut on järjestetty yksiköissä. Kyselyyn vastattiin 16 yksiköstä. Kiitos vastanneille!

Kyselyssä kartoitettiin, työskenteleekö yksikössä työvalmentajaa/työhönvalmentajaa ja mikäli työskentelee, mitä työvalmentajan tehtäviin kuuluu. Mikäli yksikössä ei työskentele työvalmentajaa/työhönvalmentajaa, niin miten työllisyyttä edistävät toimet on yksikössä järjestetty. Lopuksi kysyimme arvioin yksikön työllisyyttä edistävistä palveluista.

Työskenteleekö yksikössä työvalmentaja / työhönvalmentaja?

Suurimassa osassa yksiköistä ei työskennellyt työntekijää työvalmentajana/työhönvalmentajana tai muulla vastaavalla tittelillä. 

Työvalmentajan / työhänvalmentajan työtehtävät

Mikäli yksikössä työskenteli työvalmentaja / työhönvalmentaja, hänen työtehtäviin kuuluu mm.

  • asiakkaan ohjaus hänelle sopivampaan työmuotoon
  • avustaminen hakeutumisessa työ- ja koulutuspaikkoihin
  • matalan kynnyksen työtoiminnan järjestäminen
  • asiakkaan olemassaolevien voimavarojen ylläpitäminen
  • työ- ja toimintakyvyn arvioiminen ja sitä vastaavan työtoiminnan järjestäminen
  • Te-palveluiden ja sosiaalitoimen yhteistyö
  • palvelut asiakkaan luona työpaikoilla
  • yritysten kontaktointi
  • yhteistyö työhönvalmentajan palveluihin

Asiakasprosessi työvalmennuksessa

Suurimmassa osassa vastauksista asiakkaat ohjataan yksikön ulkopuolelle työhönvalmennuksen palveluihin ja yhteistyötä tehdään sosiaalitoimen, työvoimatoimiston sekä muiden työvalmennuspalvelua järjestävien toimijoiden kanssa.

Asumisyksiköissä kartoitetaan asumisen alussa asiakkaan työ- ja opiskeluhistoriaa, työ- ja toimintakykyä sekä asiakkaan tavoitteita työllisyyden ja/tai opiskelujen suhteen ja polkua kohti työ- tai opiskeluelämää. Asumisyksiköiden henkilökunta ohjaa asiakkaan hänelle sopivimpiin paikkoihin.

Vastauksissa korostui asiakkaiden vahvuuksien tunnistaminen sekä osallisuuden vahvistaminen mm. yksikön yhteisön jäsenenä. 

Miten työllisyyttä edistävät palvelut on järjestetty yksikössänne?

Mikäli yksikössä ei työskennellyt työvalmentajaa tai työhönvalmentajaa, kysyimme, miten työllisyyttä edistävät palvelut on järjestetty yksikössä. Noin 40 % vastasi, että yksikössä ei tehdä lainkaan työllistymistä edistävää työtä. Noin 60 % vastasi, että yksikön ohjaajat tekevät työllistymistä edistävää työtä.

Arvio työllisyyttä edistävistä toimista yksikössä

Viimeisenä kysymyksessä selvitettiin, miten henkilökunta kokee työllisyyttä edistävät palvelut olevan järjestetty heidän yksikössään. 

Johtopäätökset

Yksiköissä, joissa työskentelee työvalmentaja / työhönvalmentaja, on työllisyyttä edistävät palvelut järjestetty hyvin ja arvio oli korkeampi kuin niissä yksiköissä, joissa työvalmentajaa / työhönvalmentajaa ei työskennellyt. Yksiköissä, joissa ei työskennellyt työvalmentajaa / työhönvalmentajaa, koettiin asiakasprosessin olevan epäselvä ja arvioksi annettiin lähes jokaisessa vastauksessa "huonosti".

Vastausten perusteella, koemme, että hankkeellemme on tarvetta, jotta asumisyksikköjen asukkaat saavat tukea työllisyyteen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Hankkeemme tuotoksena syntyy ohjekirja työmalliin, jossa yhdistyy talous- ja velkaohjaus sekä työvalmennus. Ohjekirja soveltuu käytettäväksi asumispalveluyksiköissä ja asumissosiaalityössä.