Ystävänpäivä

14.02.2023

Ystävänpäivää vietetään maailmanlaajuisesti 14. päivä helmikuuta. Maailmalla ystävänpäivä (Valentine 's Day) on enemmän rakastavaisten juhla, kun taas Suomessa siinä juhlitaan nimensä mukaan ystäviä. Ystävänpäivän juuret vievät antiikin Roomaan. Sieltä se tuli kristittyjen kautta Englantiin ja Ranskaan. Aikaisemmin ystävänpäivän merkitys oli hieman erilainen, mutta 1800-luvulla ystävänpäivän saapuessa Yhdysvaltoihin, sai se nopeasti suuren suosion korttien, lahjojen ja ystävien muodossa. Suomessa ystävänpäivää on juhlittu 1980-luvulta alkaen, mutta virallisesti kalentereihin se on tullut vuonna 1996.Haastattelimme Suoja-pirtin asumisyksiköiden asukkaita viidellä kysymyksellä ystävänpäivään ja ystävyyteen liittyen. Haastatteluihin osallistui kuusi eri-ikäistä asukasta ja haastattelut toteutettiin muutama päivä ennen varsinaista ystävänpäivää. Vastaukset on koottu kysymyksittäin.

  • Mitä ajattelet ystävänpäivästä?

Osa asukkaista ajattelee ystävänpäivästä, että se on Amerikasta tuotu kaupallinen juhlapäivä muiden joukossa. Kuitenkin ystävänpäivän alkuperäistä tarkoitusta pidetään hyvänä, sillä siinä on kaunis ajatus ystävyydestä ja sen positiivisia vaikutuksia pidetään tärkeinä. Yksi asukas pohti pitkään sitä, että miksi pitää erotella ystävänpäivä eli päivä, jolloin juhlitaan ystävyyttä. Hänen mielestään ystävänpäivä pitäisi olla jatkuvaa. Ei välttämättä joka päivä, mutta ystäviä on muistettava ystävänpäivän ulkopuolellakin.

  • Miten ajattelit viettää tulevan ystävänpäivän?

Vuoden 2023 ystävänpäivää asukkaat ei ajatellut viettää erikoisemmin. Heille se on pitkälti normaali päivä muiden joukossa, mutta silti vastauksissa korostui, että ystäviin ajateltiin olla yhteydessä. Yksi mainitsi, että on menossa käymään edesmenneiden ystävien haudoilla.

  • Onko ystävänpäivä muuttanut sinulle muotoaan ajan myötä?

Osalle ystävänpäivä ei ole muuttanut muotoaan millään lailla. Toisille on ollut merkittävää puhelimien kehitys, joiden avulla pääsee yhteyksiin ystäviin. Toiset taas nostivat esille, että ystävänpäivä on muuttunut muotoaan ystävien muuttumisen myötä. Nykyään ystäviä näkee harvemmin, kuin esimerkiksi lapsena.

  • Oletko aikaisemmin juhlinut/viettänyt ystävänpäivää?

Koska nykyään monelle asukkaille ystävänpäivä on päivä muiden joukossa, korostui vastauksissa se, että ystävänpäivää on aikoinaan tullut vietettyä. Aikaisemmin ystävät ovat kokoontuneet yhteen, mutta nykyään puhelimen takia ystävien näkeminen on vähentynyt ja ystäviin ollaan enemmän yhteyksissä puhelimien välityksillä.

  • Mitä ystävyys sinulle merkitsee?

Asukkaiden vastauksissa korostui, että ystävyys merkitsee heille paljon. Yksi asukas hienosti totesi ystävyyden olevan kahden tai useamman ihmisen sosiaalista ja luottamuksellista kanssakäymistä. Monet nostivatkin luottamuksen, rehellisyyden ja lojaaliuden tärkeiksi asioiksi ystävyydessä. Toiset kertoivat, että ystävien myötä pitää ottaa myös muut ihmiset huomioon, eikä ajatella vain itseään.

Hyvää ystävänpäivää jokaiselle! 😊

-Sosionomiopiskelija Henna