Työtä kohti 

Taloustaidot ja vertaisuus tukena -hanke

Työtä kohti - taloustaidot ja vertaisuus tukena

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan asunnottomien asumispalveluyksiköiden asukkaille työ- ja opiskeluvalmiuksia edistävä jalkautuva työmalli. Työmallissa hyödynnetään velka- ja talousohjaamista, työvalmennusta sekä vertaistyötä.

Keskeisiä tehtäviä on asukkaiden työllistymisen esteiden vähentäminen, motivaation kasvaminen, työelämätaitojen lisääminen ja näiden keinojen avulla asiakkaiden siirtyminen ja kiinnittyminen työllisyyspalveluihin tai opiskeluun. 


Lähetimme toukokuussa kyselyn Pk-seudun asumisyksiköille, jossa selvitimme, miten työllisyyttä edistävät palvelut on järjestetty yksiköissä. Kyselyyn vastattiin 16 yksiköstä. Kiitos vastanneille!

Kulosaaren asuinyhteisö (Kulis) tarjoaa tuettua asumista 18-30 vuotiaille asunnottomille helsinkiläisille nuorille aikuisille. Asuinyhteisö on osa Helsingin kaupungin Asumisen tuen yksikköä, jonka tehtävänä on sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun tarjoaminen asunnottomuustaustaisille helsinkiläisille. Asukkaat asuinyhteisöön valitaan...