Blogi

Hei, olen Tino Virtanen. Olen 55-vuotias. Koulutukseltani olen työvalmentaja ja teologian maisteri sekä lasten ja nuorten erityisohjaaja. Työurallani olen työskennellyt eri ikäisten ja monissa erilaisissa elämäntilanteissa olleiden ihmisten kanssa. Työtä kohti hankkeessa tehtäväni on asiakkaiden kohtaaminen, heidän tilanteensa ja tarpeidensa...

Olen Niko Saarela. Työtä kohti hankkeen vertaisohjaaja. Ammatiltani olen kokki ja liikunnan alan kevytyrittäjä. Missioni on motivoida ihmisiä liikunnan ja terveellisten elämäntapojen saralla sekä auttaa ymmärtämään, että jokainen ihminen on arvokas ja jokaisella on mahdollisuus menestyä elämässään.

Lähetimme toukokuussa kyselyn Pk-seudun asumisyksiköille, jossa selvitimme, miten työllisyyttä edistävät palvelut on järjestetty yksiköissä. Kyselyyn vastattiin 16 yksiköstä. Kiitos vastanneille!

Kulosaaren asuinyhteisö (Kulis) tarjoaa tuettua asumista 18-30 vuotiaille asunnottomille helsinkiläisille nuorille aikuisille. Asuinyhteisö on osa Helsingin kaupungin Asumisen tuen yksikköä, jonka tehtävänä on sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun tarjoaminen asunnottomuustaustaisille helsinkiläisille. Asukkaat asuinyhteisöön valitaan...

Hankkeessa koetaan, että vertaisohjaaja on oleellinen henkilö asiakkaiden motivoinnin ja toivon lisäämisen kannalta. Yhdistämällä työvalmennus, talous- ja velkaohjaus sekä vertaistyö, voidaan lisätä opiskelu- ja työelämävalmiuksia, muihin palveluihin kiinnittymistä sekä vahvistaa asukkaiden toimijuutta ja osallisuutta. Vertaisuus, vähäinen...

Taloustaitojen lisäämisen tavoitteena on parantaa henkilöiden mahdollisuuksia taloudelliseen hyvinvointiin. Talousohjaamisella voi pyrkiä esimerkiksi siihen, että henkilö hallitsee arkipäivän talouden, kuten laskujen maksun. Ohjauksen tarkoituksena on löytää ratkaisuja asiakkaiden taloudellisiin kriiseihin ja ongelmiin.

Työvalmentaja toimii asiantuntijana asiakkaan kuntoutus-, tuki ja ohjauspalveluissa. Työvalmentaja voi toimia esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen ohjaajana, työkokeilun ohjaajana, yksilövalmentajana, urasuunnittelijana, pajaohjaajana tai työtoiminnan ohjaajana. Toimintaympäristö voi olla yksityinen tai julkinen organisaatio, järjestö tai...

Hankkeessa kehitettävässä työmallissa hyödynnetään velka- ja talousohjaamisen sekä työvalmennuksen lisäksi vertaistyötä. Näemme vertaistyöntekijällä olevan suuri rooli asiakkaidemme motivaation lisäämisessä.

Suoja-Pirtti ry:n ylläpitämässä päihteettömässä Leppävaaran asumispalveluyksikössä on 28 asukaspaikkaa. Yksikkö sijaitsee kerrostalon kahdessa ylimmäisessä kerroksessa Sellon kauppakeskusta vastapäätä.